توضیحات کامل :

پاورپوینت پرورش شترمرغ

 

فهرست مطالب:

مقدمه

تاریخچه پرورش شترمرغ

مزیت های نسبی ایران برای پرورش شترمرغ

مزیت گسترش پرورش شترمرغ درمقایسه با دیگرماکیان

جنبه هاي اقتصادي پرورش شترمرغ

طبقه بندی شترمرغ

انواع شترمرغ

مشخصات ظاهری شترمرغ

آناتومي شترمرغ

  دستگاه گوارش شتر مرغ

ساير اندامهاي داخلي شترمرغ

مقایسه نر وماده

تغذیه شترمرغ ها

تولیدمثل شترمرغ

نکاتی در مورد تخم شترمرغ و جوجه کشی

خصوصيات رفتارهاي فردي شترمرغ ها

رفتارهای تولید مثلی

محصولات شترمرغ

بیماری های شترمرغ

 

 توضیح:

امروزه با افزايش بي رويه جمعيت جهان و مشكلات ناشي از كمبود غذا ، تغذيه اصولي انسان را در بسياري از كشورهاي جهان با مشكل مواجه ساخته است به همين جهت بشر مجبور به چاره انديشي و مطالعه و تحقيق درجهت كسب منابع جديد مواد غذايي بر آمده است.
كنگاش و تجدد گرايي و پيشرفت و تعالي در سمت و سوي توليد بهتر و بيشتر از خصوصيات ذاتي هرانسان مي باشد و رسيدن  به اين هدف جز با انجام مطالعات علمي و بكارگيري تكنولوژي روز و مدرن امکان پذیرومسيرنخواهدبود. درقرن حاضر به موازات پيشرفت  تكنيك و فن آوري هاي جديد ،صنعت دامداري نيز از رشد چشمگير و قابل توجهي برخوردار بوده است و در راستاي كسري نياز پروتئين حيواني جامعه و تغذيه مناسب نگهداري و پرورش شترمرغ از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشد.....